Září 2008

Andrej Štiavnický - Čachtická paní před Božím soudem

26. září 2008 v 17:49 | About-bathory |  Knihy

Název: Čachtická paní před Božím soudem
Původní název: Čachtická pani pred najvyšším súdom
Autor: Andrej Štiavnický
Žánr: historický román
Rok vydání v originálu: 2003
Počet stran: 400 (vydání u Knižního klubu)

V závěrečném dílu historické trilogie Andreje Štiavnického se uzavírají dramatické životní osudy obávané čachtické paní, hraběnky Alžběty Báthoryové, představitelky mocného a bohatého uherského rodu Báthoryů. Přes usilovnou snahu svého největšího protivníka hraběte Fábryho, kardinála Forgáche a dalších šlechticů i církevních hodnostářů nikdy nestanula před pozemským soudem. Skonala krátce poté, co se po dvou únosech vrátila do podzemního žaláře Čachtického hradu.

Úryvek z knihy:

"Vtom se spustil déšť, který se vzápětí změnil v prudký liják. Přívaly vody bičovaly nebezpečně zvířenou jezerní hladinu, která náhle zčernala. Čachtická paní byla výborný plavec, ale mohutné vlny jí zatarasily cestu zpět. Zalívaly ji ze všech stran a ona zoufale vykřikla, překřikujíc bouřku: "Pomoz mi, Petere, už nemůžu! Utopím se, jestli…" Zalila ji vysoká vlna a hraběnka se mu ztratila z očí. Bez váhání skočil do rozbouřené vody a odvážně plaval směrem, kde ještě před chvílí zápasila s náporem vln. Uviděl ji, jak se v pudu sebezáchovy drží nad hladinou a urputně sebou zmítá. Po chvíli k ní dorazil. Chytil ji za ruku a snažil se plavat zpátky."


Původní vydání:


Andrej Štiavnický - V podzemí Čachtického hradu

26. září 2008 v 17:35 | About-bathory |  Knihy

Název: V podzemí Čachtického hradu
Původní název: V podzemí Čachtického hradu
Autor: Andrej Štiavnický
Žánr: historický román
Rok vydání originálu: 2001
Počet stran: 360 (vydání u Knižního Klubu)

Hraběnka Alžběta Báthoryová pyká v podzemí Čachtického hradu za kruté činy, kterých se dopustila. Její pomocníci již byli nemilosrdně popraveni, jen ona, protože patřila k jednomu z nejbohatších a nejvlivnějších rodů své doby, unikla spravedlivému procesu a formálním výrokem uherského palatina Juraje Thurza měla být doživotně uvězněna na vlastním hradě. Hrabě Peter Fábry, Alžbětin úhlavní nepřítel, však nepřestává usilovat o to, aby byla postavena před řádný soud, jako to žádal i sám král Matyáš a jeho spojenci. Podzemní kobka ale zůstane zanedlouho prázdná, krvežíznivou šlechtičnu z ní někdo unesl…

Úryvek z knihy:

"Necamrej už. stará liško, a kliď se odtud. než bude pozdě!" Martinova matka se pohoršeně obrátila a chtěla pokárat rozzlobeného syna. On ale zatím Stihl otevřít dveře. vystrčit stařenu ven, nedbajíc na její vřískání a kletby. "Na šibenici jsi měla skončit společně s ostatními čarodějnicemi!" zařval na ni hrozivě. "Dokdy ještě bu­deš lidem otravovat život?! Táhni odsud a víckrát se tady neukazuj, nebo půjdeš lam, kam patříš. Postarám se, aby tě konečně chytili!" Třísknul dveřmi a planoucím zrakem sledoval úlis­nou stařenu. Ta nenávistně vyhrožovala zaťatými pěst­mi a strašná zlost jí znetvořila tvář. Její kletby a ječení se prodíraly skrz dveře jako jedovatí štíři. Martin se otočil a chtěl se vrátit k ještě teplému jídlu, ale babizna znovu vrazila dovnitř a nečekaně se na něj zuřivé vrhla. "Ty prokletý zlosynu!" ječela. "Ať do tebe hrom uhodí a smažíš se v pekle! Ty prašivý pse! Když se hraběnka dostane z vězení, neutečeš spravedlivé odplatě staré Kardošové! Ty smradlavá mršino, já....." Na víc se už ale nezmohla, neboť Martin ji ve strašné zuřivosti popadl za odřený kabát a jako kus dřeva vlekl z předsíně až k otevřené bráně domu. Zalomcoval jí 1 velkým obloukem ji vyhodil na ulici. "Víc se sem nevracej, zlotřilá ropucho!" zařval na babiznu a vzápětí se rozesmál. když viděl. jak se Kardošová válí ve sněhu, zatíná pěsti, vřeští a vyhrožuje mu. Zavřel bránu, zamkl ji a za chvíli opět seděl u stolu ve vytopené kuchyni. Matka na něho vyčítavě pohlédla klidným hlasem mu domlouvala: "Synku. copak se může takhle zacházet se starou ženskou? To jsem tě snad takhle vychovala? To ti káže Písmo svaté?"


Původní vydání:Andrej Štiavnický - Čachtická paní ve vězení a na svobodě

19. září 2008 v 14:14 | About-bathory |  Knihy

Název: Čachtická paní ve vězení a na svobodě
Původní název: Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode
Autor: Andrej Štiavnický
Žánr: historický román
Rok vydání originálu: 2002 (původní vydání)
Počet stran: 336 (vydání u Knižního klubu)

Román Joža Nižňanského Čachtická paní zná snad každý. K osudům ženy, která se koupala v krvi mladých dívek, aby si uchovala krásu a mládí, se vrátil slovenský spisovatel Andrej Šťiavnický. V historické románové trilogii před čtenářem rozvíjí strhující obraz barokního světa a vykresluje portrét nevšední ženy. V této druhé části, nazvané Čachtická paní ve vězení a na svobodě, prožijeme s Alžbětou její dopadení a uvěznění.

Úryvek z textu

"...Vítej ve Vídni, Juraji," zastavil ho král rozhodně, "nech formality stranou a přistup blíže, neboť čas je neúprosný." "Děkuji vám, Veličenstvo," odvětil palatin, ale tvář měl zachmuřenou. "Jsem vám k dispozici." "Nebývá zvykem, abych na Štědrý den dával audience, neboť Vánoce jsou v našem habsburském rodě posvátným časem, ale dnes si to výjimečná situace vyžaduje," řekl panovník blahosklonně. "Probíráme s našimi důvěrníky do dnešního dne nevyjasněný případ Alžběty Báthoryové. Jsem přesvědčen, že ve vězení Čachtického hradu čeká na svůj spravedlivý soud, Juraji!" "Promiňte mi mou otevřenost, Vaše královská Jasnosti, ale snad jste mě nepředvolal na audienci v takovéto nezvyklé době kvůli té krvavé hraběnce...!"


Původní vydání:


Katarína Knechtová – Môj Bože (BATHORY)

16. září 2008 v 20:44 | About-bathory |  Videa

Katka Knechtová o skladbě Muoj Bože

15. září 2008 v 20:40 | About-bathory |  Videa

O filmu

13. září 2008 v 21:34 | About-bathory |  O filmu

Oběť nebo vrah?

Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí kživotu krvavou legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet Báthory (1560 - 1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako největší vražedkyně všech dob.

Výpravný snímek plný velkolepých bitev i osobních dramat v produkci společností Jakubisko film, Film and Music Entertainment (UK) a Eurofilm Studio (HU) je patnáctý celovečerní film Juraje Jakubiska. Ústřední postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? "Krvavou hraběnkou", sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím?

Pohledy historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. Pojetí její osoby coby vraždícího monstra zpochybňují nové důkazy ukazující na hraběnku, která se díky svému bohatství a nezávislosti stala terčem spiknutí lidí, usilujících o její rozsáhlé majetky.
Svědecké výpovědi o jejích krutostech jsou konfrontovány s faktem, že ve svém čachtickém sídle byla uvězněna bez procesu a soudu.

Režiséra Juraje Jakubiska zaujal právě "nový" pohled. Manžel Alžběty Báthoryové, František Nádasdy, bojuje ve válkách s Turky a ona sama dohlíží na správu rozsáhlých rodových majetků a na výchovu dětí. Manžel jí jednou pošle dárek v podobě italského malíře Merisiho Caravaggia, který zůstane na jejím dvoře několik let. Mezi ním a osamělou ženou vznikne zvláštní pouto. Tou dobou se už ale nad její hlavou začnou stahovat zlověstná mračna, které ještě víc potemní po smrti jejího manžela. Mocná a bohatá žena musí čelit nepřátelům, kteří jsou schopní čehokoliv, i vlastním vnitřním běsům. Zvěsti o šílené vládkyni, která se ve snaze zastavit stárnutí koupe v krvi nevinných panen, začínají sílit.

Jožo Nižnánsky - Čachtická paní

7. září 2008 v 21:22 | About-bathory |  Knihy

Název: Čachtická paní
Původní název: Pani na Czachticach
Autor: Jožo Nižnánsky
Žánr: historický román
Rok vydání originálu: 1932
Počet stran: 512 (vydání u nakladatelství Petrklíč)

Příběh hraběnky ALŽBĚTY BÁTHORYOVÉ, který pravdivě a věrně popsal Jožo Nižnánsky v románu Čachtická paní, se odehrává na rozhraní 16. a 17. století a čerpá ze skutečných událostí. Děj je nabitý nejen zajímavými historickými a dobovými fakty, ale je především napínavým až detektivním čtením. Vyvrcholením děje je nekonečná až chorobná touha čachtické paní být za každou cenu krásnou. Tato touha byla příčinou zmaření životů mnoha nevinných a mladých dívek.
Bylo jen otázkou času, kdy se část tohoto příběhu stane námětem pro filmové zpracování. Této látky se chopil zkušený režisér Juraj Jakubisko ve filmu BÁTHORY. Čtenář na 512 stranách prožije vedle napínavého dobrodružství i nezištnou lásku, nenávist, zradu, zklamání a závist.


Úvod

7. září 2008 v 12:56 O blogu
Stránky about-bathory.blog.cz se zaměřují na tématiku "čachtické paní".

Blog je momentálně v rekonstrukci kvůli případným chybám v textu. Děkuji za pochopení.