Únor 2009

František Lev - Krvavý Karlštejn

28. února 2009 v 20:15 Knihy
Částečně fiktivní, hrůzný příběh české čachtické paní z roku 1535 za vlády Ferdinanda I.

Jožo Nižnánsky - Žena dvou mužů

28. února 2009 v 19:58 Knihy
Žena dvou mužů je samostatným pokračováním úspěšného románu Čachtická paní. Kniha "Dumase" slovenské literatury má dvě hlavní dějové linie, které se vzájemně prolínají. V první části se čtenář opět setkává s některými hrdiny románu Čachtická paní i s jejich dalšími osudy.

Ve druhé části se pak seznamuje s nešťastným manželstvím zpupného, ale přitom slabošského Františka Révae a Zuzany Forgačové. Na všechny intriky doplatí vůdce boje za postavení Báthoryové před řádný soud, ale láska Zuzany Forgačové a Petra Bakiča po velkém skandálu nakonec zvítězí, když celá záležitost se dostane před Uherský sněm a mimořádný soud v Prešpurku.
Příběh ženy dvou mužů je vskutku napínavým románem, je příběhem vzpoury proti zkostnatělým právním, mravním a milostným zásadám tehdejšího života.

Tünde Lengyelová, Gábor Várkonyi : Báthory - Život a smrt

28. února 2009 v 19:17 | About-bathory |  Knihy

Název: Báthory - Život a smrt
Původní název: Báthory Erzsébet - Egy asszony élete
Autor: Tünde Lengyelová, Gábor Várkonyi
Žánr: historický
Rok vydání v čj: 2008
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
Počet stran: 304


Opravdu Ažběta Báthoryová vraždila? Na tuto otázku se pokoušejí najít odpověď historici už více
než dvě stě let. Kniha je výjimečnou sondou do smýšlení, zvyklostí a zákonů lidí v době Alžběty Báthoryové, kdy násilná smrt byla každodenní součástí života.
Autoři knihy byli oficiálními odbornými poradci filmu Juraje Jakubiska - Bathory.
Originální obálka:

Richard Dostál - Čachtická paní z Karlštějna

28. února 2009 v 18:44 | About-bathory |  Knihy

Název: Čachtická paní z Karlštějna
Podtitul: Zločiny a politické intriky středověku
Autor: Richard Dostál
Žánr: historický román
Nakladatelství: Fontána
Rok vydání: 2006
Počet stran: 230

Píše se rok 1533 a na českém trůně sedí Ferdinand Habsburský. Čerstvě zvolený král vládne zemi rozštěpené náboženský i mocensky, kde spolu zápasí hned několik vyznání. Jedním z jeho důvěrnějších služebníků je i Jan Bechyně z Lažan, karlštejnský purkrabí, muž, který velmi často vystupuje jako prostředník. Král je proto velmi opatrný, když dostane žádost pražského soudu o potvrzení zatykače na jeho manželku, Kateřinu z Komárova. Jedná e jen o intriku, která má za cíl zasáhnout karlštejnského purkrabího?
Ferdinand pověřuje přešetřením případu nejvyššího soudce Zdislava Berku z Dubé. Má zjistit pravou příčinu žaloby, kterou podal Václav Hájek z Libočan. Známý český kronikář byl děkanem na Karlštejně a zde byl také zatčen a obviněn ze svatokrádeže. Sotvaže se mu podařilo se očistit, ihned žaloval Kateřinu z Komárova. Jde o akt pomsty? Zdislav Berka se pouští do vyšetřování. Co se dělo na nejznámějším českém hradě mezi léty 1526 až 1533? Proč kronikář Hájek nenapsal ve své kronice o událostech ani slovo? Na čí příkaz byl případ utajen tak dokonale, že dnes nikdo ani nezná jméno největší české vražedkyně?
Středověk byla velmi drsná doba a Kateřina z Komárova předčila v krutosti všechny ostatní, proto vyprávění jejích skutků místy připomíná horor. A to, co se na Karlštejně odehrávalo, horor skutečně byl.

Bathory - Oběť, nebo vrah?

28. února 2009 v 18:08 | About-bathory |  Knihy

Název: Bathory - Oběť, nebo vrah?
Žánr: kniha o filmu Juraje Jakubiska Bathory
Rok vydání v originálu: 2008
Nakladatel: Česká televize
Počet stran: 219

Postava Alžběty Báthoryové (1560-1614) alias Čachtické paní, po staletí tradovaná jako krvelačná hraběnka koupající se v krvi nevinných panen, získává v historickém velkofilmu Bathory mnohem širší rozměr. Scenárista a režisér Juraj Jakubisko se zabýval hlavní hrdinkou příběhu po mnoho let, studoval historické prameny, diskutoval s historiky, pátral po dobových artefaktech vážících se k její osobě, aby posléze svým nezaměnitelným filmovým rukopisem vytvořil velkolepý portrét sice kontroverzní, avšak grandiózní osobnosti uherské šlechtičny, která vlastnila majetek větší než sám král, odvážila se čelit mocenskopolitickým intrikám a dokázala neohroženě spravovat svá území pustošená opakovanými válečnými střety a jejich následky.

Stejně tak kniha o filmu Juraje Jakubiska nabízí čtenáři obě strany životního příběhu Alžběty Báthoryové, její rodiny i jejích protivníků, objasňuje jej na pozadí kruté doby končícího středověku a dobových zvyklostí, zasazuje jej do širších historických souvislostí a samotný film přibližuje pozvánkou na místa tehdejších událostí i místa filmová. O zákulisí natáčení mnohé vypovídají rozhovory s hlavními filmovými představiteli a dalšími tvůrci, včetně Juraje Jakubiska a producentky monumentálního filmového projektu Deany Jakubiskové-Horváthové. Sám režisér provází knihou prostřednictvím svých úvah k jednotlivým kapitolám a v závěru knihy nastiňuje své osobní krédo filmového tvůrce.
Propojení výpravné knihy s filmem dokreslují obrazové záběry, reprodukce dobových dokumentů a unikátních ilustrací z filmového deníku Juraje Jakubiska. Stačí tedy obrátit první list a ponořit se do výlevů nenávistné obžaloby, nebo naopak vášnivé obhajoby Alžběty Báthoryové, zamyslet se nad fakty dodnes obestřenými rouškou tajemství, nechat se vést linkou dějinných souvislostí i okouzlit magickými ingrediencemi přenesenými z filmového plátna.

Krvavé vraždy? Proč?

28. února 2009 v 17:53 | About-bathory |  Ostatní

Trpěla rodinnou úchylkou?

Mezi předky hraběnky Báthory mají údajně být vyznavači ďábla, podivíni se sadistickými sklony, lidé, kteří by dnes mohli být označeni za duševně vyšinuté. Sedmihradský kníže a Alžbětin bratranec Zikmund Báthory (1572-1613) prý nechává pro svou potěchu k smrti umučit desítky svých poddaných. Také jejího bratra Štěpána Báthoryho (1555-1605) provází neblahá pověst alkoholika a tyrana. Mohl snad být osud krvavé hraběnky již předem určen v podobě zděděných genů? Již ve svých patnácti letech je Alžběta provdána za významného uherského hraběte Františka II. Nádasdyho (1555-1604). Tento kapitán uherských vojsk je sám proslulý svými krutými kousky. Když například jeho vojsko vyhraje boj s Turky, hrabě údajně tancuje s mrtvolami svých nepřátel a jejich hlavy vyhazuje vysoko do vzduchu.

Učila se od své tety?

Jaké je ve skutečnosti manželství Nádasdyho a Alžběty Báthory, dvou údajných krvelačných krutovládců? Ač spolu mají pět dětí (dvě z nich krátce po svém narození umírají), příliš času spolu prý netráví. Hrabě Nádasdy se prý raději než své ženě věnuje krvavým bojům. Alžběta tak zůstává domasama a může se věnovat svým zálibám. Na svou dobu je údajně velice vzdělanou a schopnou ženou. Zajímá se o astrologii a mnoho dalších věd, mluví plynule německy, maďarsky, řecky a latinsky. V nepřítomnosti svého manžela zvládá obstarat celé rozsáhlé panství Báthoryů - Nádasdyů. Přesto se občas vyskytnou dlouhé cvhíle, které si prý mladá hraběnka krátí návštěvami u své podivínské tety Kláry Báthory, která je údajně bisexuální a má rovněž sklony k sadismu. Od ní pravděpodobně Alžběta získala svou první lekci mučících praktik.

Měla ochránce?

Tuší Nádasdy, co dělá jeho manželka, když ji zanechává samotnou? Některé zdroje uvádějí, že hrabě o brutálních činech své ženy nejen věděl, ale v některých případech byl dokonce i jejím spolupachatelem. Když vážně nemocný Nádasdy na svém sídle v maďarském Sárváre umírá,prostí ještě svého přítele hraběte Juraje Thurzó (1567-1616) o ochranu své ženy a jejich rodinného majetku. Chce po něm i zatajení Alžbětiných krvavých praktik? Po smrti manžela si prý hraběnka Báthory nechává na sídle v Čachticích (přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Nového Města nad Váhem) uřídit mučírnu, aby se mohla svým zálibám věnovat naplno. Tou dobou už se ale mezi lidmi mluví o desítkách zmizelých dívek, které údajně našly smrt právě v rukách krvavé hraběnky. Obavy a nenávist lidu rostou natolik, že Báthory prý bez ozbrojené stráže už ani nemůže vyjít ze svého hradu.

Byla hraběnka narkomankou?

Léčitelka Anna Darvula nastupuje do služeb hraběnky Alžběty Báthory okolo roku 1594. Má údajně velmi dobré znalosti rostlin a s využitím černé magie prý dokáže připravit mnohé lektvary a krémy udržující mladost a krásu. Její masti mají zřejmě mimořádný efekt, a právě díky domu se stává hraběnčinou významnou důvěrnicí. Když se jí navíc podaří zničit úporné záchvaty a migrény, kterými hraběnka trpí, její postavení na čachtickém dvoře se stává neotřesitelné. Podle některých dohadů je ovšem možné, že namíchané lektvary a masti obsahují rostlinné drogy, na kterých se postupem času hraběnka stává závislá. Odpovídá tomu i fakt, že léky připravované Darvulou dokáží velice rychle a účinně tlumit bolesti. Jedná snad hraběnka Báthory pod vlivem opiátů? Její chování, popisované v některých dobových svědectvích, se údajně může přirovnávat k chování narkomana pod silným vlivem drog.


Železná panna + Norimberská železná panna

9. února 2009 v 15:46 Ostatní
Železná panna se řadí k ostřejším nástrojům útrpného práva. Jde o kovovou či dřevěnou konstrukci, těsně obepínající trup či celé tělo vyslýchaného, opatřenou na vnitřních stranách ostrými kovovými hroty. Železné panny byly konstruovány ve dvou typech - první typ byl určen k dlouhodobějšímu pobytu vyslýchaného a hroty nebyly v přímém kontaktu s tělem - stresujícím působením byl pobyt v uzavřeném prostoru se špatnou výměnou vzduchu a spánková deprivace (vyslýchaný na hroty padal při usínání). Druhým typem je těsná konstrukce, kde hroty pronikají do těla při uzavírání nástroje.


Norimberská železná panna
Původ označení tohoto mučidla pochází zřejmě z Norimberku a název panna dostal podle podoby bavorské dívky.
Odsouzený k tomuto trestu byl zavřen do tohoto sarkofágu, kde byly naraženy velice silné, hrubé hřeby, kterými se propíchlo tělo nešťastníka. Rozmistění bodlin nebylo náhodné - propíchaly sice tělo na různých místech, ale nezasáhly životně důležité orgány, proto byla oběť naživu ještě velice dlouho.
První svědectví pochází z roku 1515, kdy byl tento trest uložen jednomu padělateli, který v sarkofágu zůstal tři dny v šílených mukách.norimberska-pannaAlžběta Bathory - panenka

9. února 2009 v 15:14 | About-bathory |  Ostatní


Panenku lze koupit například ZDE.