Únor 2010

Štěpán II. Báthory = István Báthory (1477-1534)

26. února 2010 v 21:50 Historické postavy
Štěpán II. Báthory = István Báthory (1477-1534), byl dědeček Alžběty Báthoryové z matčiny strany. Od roku 1507 zastával úřad župana Zalanské stolice. Jako hlavní kapitán dolnouherských vojsk se podílel na krvavém potlačení Dóžova povstání v roce 1514. V roce 1526 se Štěpán II. Báthory zúčastnil bitvy u Moháče, kde bylo uherské vojsko rozprášeno tureckým sultánem Selimem II. Tato porážka otevřela Turkům cestu do maďarské kotliny. Poté Štěpán II. Báthory ces­tou od Moháče vyraboval se svými oddíly opuštěnou pětikostelskou kapitulu. Pro rodinu Báthoryů získal od císaře Ferdinanda I. Habsburského panství Děvín a Köszeg.

Potomci
S manželkou Kateřinou Telegdi (1492 - 1547) měli osm dětí:

  • Alžběta (Erzsébet), nar. 1562, Gyula
  • Mikuláš (Miklós), 1516
  • Ondřej (András), (7. ledna 1563 - po 1594)
  • Kryštof Báthory (Kristóf), (1530 - 27. května 1581 Gyulafehérvár), otec Zikmunda Báthoryho, vévody sedmihradského
  • Štěpán Báthory (István), (27. září 1533, Somlyó - 22. prosince 1586, Hrodna), polský král a velkokníže litevský, manžel Anny Jagellonské
  • Sofie
  • Anna Báthory (16.6.1539 - 1570), se třetím manželem Jiřím Báthory (maďarsky György Báthori of Ecsed) měli dceru Alžbětu Báthoryovou
  • Kateřina

Alžběta Báthoryová byla blondýna

25. února 2010 v 11:28
"Alžběta Báthoryová byla neobyčejně krásná. Na své kráse si velmi zakládala a ráda se nechávala obdivovat. Zadíváme-li se pozorně na Alžbětin portrét, můžeme se sami přesvědčit, že dobové zprávy o jejím výjimečném zjevu nepřeháněly.
Neznámý malíř, snad Ital, snad Vlám, zachytil Alžbětu Bátho­ryovou v době, kdy byla nejpůvabnější, mohlo jí být okolo pě­tadvaceti let. Obraz představuje mladou ženu andělské tváře s velmi bledým obličejem. Na první pohled upoutají velké tma­vé oči a pravidelně vykroužená ústa. Vysoké vzdorovité čelo prozrazuje silnou osobnost. Brada nad velkým plochým okru­žím je měkce zaoblená. Na portrétu lze stěží zahlédnout jem­ně zkadeřené vlasy, nad čelem sčesané podle tehdy již zastaralé francouzské módy, které zakrývají perlové růžice, původem snad z Benátek nebo Osmanské říše. Malíř vyobra­zil Alžbětu Báthoryovou ještě jako tmavovlásku. Postupem času se z ní ale stala blondýna. Byla na to patřičně pyšná a vě­novala této přeměně značné úsilí. V zimě bývaly dlouhé, tma­vě hnědé Alžbětiny vlasy přidržovány služkami celé hodiny před sálajícími poleny a v létě v prosluněných oknech. Zatím­ co si bledost tváře chránila nejrůznějšími líčidly a mastmi, díky umělým prostředkům italské módy, mnohokrát opakovanému mytí vlasů ve vodě s dřevným popelem, heřmánkovým koupelím a žlutému šafránovému barvivu, se z Alžběty Báthoryové stávala postupně blondýna."
Zdroj: Tomáš Bednařík, Prokletí čachtické paní. Praha: Nakladatelství XYZ 2009.

Vražednice, nebo světice? (MF DNES, příloha Scéna, pátek 4. července 2008)

24. února 2010 v 22:04 Články

Vražednice, nebo světice?


Dosud ji filmaři máčeli v krvi, teď ji JURAJ JAKUBISKO ZKUSÍ OČISTIT. Ale jaká je vlastně pravda o Alžbětě Báthoryové - pokud se dá doložit?
Filmové premié­ře snímku Bathory předchází zajímavý pokus. Tvůrci nechali veřejnost hlasovat na internetu, zda legendární ,,krvavá hraběnka" sku­tečně zabíjela, nebo zda byla jen obětí úkladů. K verdiktu "vinna" se zatím přiklání většina, až tři čtvrtiny lidí - a jen zhruba čtvrti­na zastává názor, že by čachtická paní měla nosit přídomky něžná a bezmocná žena, zachránkyně mnoha životů, léčitelka a bezmála světice...

Zmizí z knihy rekordů?
Je to logické, zloduch vždy vzru­šuje a zajímá více než nudně vzorný hrdina, ale ani historikové se o morálním profilu slavné dámy neshodnou do všech detailů. S výjimkou jednoho: i kdyby prý snad neměla naprosto čisté ruce, tolik mrtvých být nemohlo. Což by znamenalo ztrátu prvenství, neboť v Guinnessově knize rekor­dů stojí: ,,Největším počtem obětí připisovaných jediné vražedkyni je 650 lidí, které zabila uherská hraběnka Alžběta Báthoryová."
Co se ví jistě? Erzsébet Báthory neboli Alžběta Báthoryová se narodila roku 1560 coby příslušni­ce významného uherského šlechtického rodu, kam patřil i polský král Stefan Báthory či sedmihrad­ský kníže Gabriel Báthory. Také její manžel František Nádasdy zastával důležitý post vojenské­ho poradce císaře Rudolfa II. Habsburského. Provdala se za něj v patnácti letech, měli pět dětí, z nichž dvě brzy zemřely. Sám Nádasdy podlehl v roce 1604 zřej­mě pozůstatkům zranění z četných bitev.
Jisté je též, že Uhry rozděle­né na říši habsburskou a osman­skou byly tehdy živnou půdou mocenských i náboženských půtek včetně patnáctileté války s Turky - tedy žádná idylka pro ženu často osamělou a posléze vdovu, která spravovala velké panství. Kdyby se nechovala tvrdě, sotva by obstá­la. A její údajná ,,krutost k podda­ným" byla dobovou normou; jako krajní se nám jeví dnes.
Podle posmrtných legend hra­běnka mučila a vraždila panny, aby si koupelí v jejich krvi zacho­vala věčné mládí. Historici však upozorňují, že za úbytku pracov­ních sil kvůli válkám a epidemiím se stávalo pouze zcela výjimečně, že by se velmož připravil o vlast­ního poddaného. A kdyby zabil poddaného jiných šlechticů, ti by jej určitě zažalovali nebo chtěli mimosoudní náhradu.
Spousta nejasností se týká pro­cesu s hraběnkou. Vyšetřováním byl pověřen Juraj Thurzo, palatin čili panovníkův zástupce, .ale také přítel Alžbětina muže, jehož rodi­nu i majetek slíbil chránit - a podle některých mu právě o majetek šlo především.

Veřejné mínění
Podle ankety na
internetu se k verdiktu
"vinna" přiklánějí až
tři čtvrtiny lidí, jen
zhruba čtvrtina zastává
opačný názor

Před soudem vypoví­dala řada svědků, nikoli hraběnka sama, a průkazné důkazy chybě­ly; její pomocníci byli poprave­ni, jen Báthoryová putovala bez rozsudku do "domácího vězení" ve věži čachtického hradu, kde za čtyři roky jako čtyřiapadesátiletá zemřela.
Příčina smrti není známa, ale z popisu posledního rozhovoru se strážcem vyplývá, že duševně byla zdravá. Její ostatky uložené v kostele v Čachticích se nikdy
nehledaly a nezkoumaly, hrad je v troskách, zámeček v podhradí zmizel úplně. V místním muzeu visí jediný dochovaný portrét, z nějž nelze mnoho vyčíst, různí se i výklady rozborů hraběnčina písma.

Jak vznikla legenda
Paradoxně zcela jednoznačně se zjistil pouze vznik legendy o je­jí věčné mladosti. Stvořil ji až o století později jezuita Ladislav Túróczi, z jehož knihy o Uhersku ji převzal Matej Bel do svých Notícií, považovaných za věrohodné. A i když novodobí badate­lé příběh zpochybňují, chytlavou historku těžko vyvrátí. Třeba to byla opravdu jen bohatá a se­čtělá dáma, na svou dobu takřka emancipovaná, které její vrstev­nice záviděly drahé róby z Itálie. Třeba vskutku šlo o vykonstru­ovaný proces s politickým poza­dím - hraběnka sama své zatčení označila za spiknutí, navíc "smrtící panna", již měla používat, neexistovala.
Jenže daleko zajímavěji zní Čachtická paní, jak ji sepsal Jožo Nižnánsky stále hodlá natočit Zdeněk Troška: romantický horor s prvky detektivky, v němž svou roli hrají velká láska, vzdorní zbojníci a dvanáctero umučených švadlenek.

Zdroj: MF DNES, příloha Scéna, pátek 4. července 2008, Mirka Spáčilová.

Filmy o Alžbětě Bathoryové

23. února 2010 v 21:11 | About-bathory |  Filmy
Příběh Alžběty Báthoryové se pokoušelo zfilmovat několik významných československých i zahraničních režisérů. V 70. letech 20. století vzniklo hned několik filmů. S výjimkou animované Krvavé pani a historických dramat Bathory a The Countess (Hraběnka) se jedná o horory o upírech a vlkodlacích nebo erotické filmy.
K tématu čachtické paní se filmaři znovu vrátili v posledních letech, kdy se o zfilmování pokoušelo nezávisle na sobě hned několik producentů. Kanadský horor Eternal z roku 2004, jehož děj začíná v obci Višňové u Nového Mesta nad Váhom, jako jediný ze všech zahraničních filmů použil slovenské reálie. V roce 2006 dokončil maďarský režisér Jenö Hodi svůj upírský horor Metamorphosis v hlavní roli s Christopherem Lambertem. Hrad Alžběty Báthoryové v něm umístil do transylvánských Karpat. Juraj Jakubisko dokončil historické drama Bathory podle vlastního scénáře. Premiéra byla v roce 2008. Francouzka Julie Delpy natočila roku 2009 historický film The Countess (Hraběnka) podle vlastního scénáře.


Necropolis

23. února 2010 v 20:37 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: Itálie
Rok výroby: 1970
Délka: 124 minut
Režie: Franco Brocani
Hrají: Nicoletta Machiavelli, Tina Aumont, Pierre Clémenti (Attila), Paul Jabara, Carmelo Bene, Bruno Corazzari (Frankenstein's monster), Paolo Graziosi, Louis Waldon, Viva (Countess Bathory), Eva Krampen, Mimmo, Aldo Mondino, Rada Rassimov, Thomas Rudy, George Willing

Bizarní umělecký film. Ve 120 minut dlouhém filmu vystupuje krvavá hraběnka Alžběta Bathory, Frankenstein, opravdu zvláštní Satan, surrealistický King Kong, Attila Hun, Montezuma, strašný Minothaur a další pekelná stvoření.


Countess Dracula

23. února 2010 v 20:33 Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: Velká Británie
Rok výroby: 1971
Délka: 93 minut
Režie: Peter Sasdy
Hrají: Ingrid Pitt (Hraběnka Elisabeth Bathory-Nadasdy), Nigel Green (Kapitán Dobi strážce hradu), Sandor Elès (Imre Toth), Maurice Denham (Master Fabio, hradní kronikář), Patience Collier (chůva Julie Sentash), Peter Jeffrey (kapitán Balogh - správce), Lesley-Anne Down (Ilona, Elisabethina dcera), Leon Lissek, Jessie Evans (Rosa, Terina matka), Andrea Lawrence (Ziza), Susan Brodrick (Teri, hraběnčina služka), Ian Trigger, Nike Arrighi, Peter May (Janco, němý myslivec), John Moore (kněz), Joan Haythorne (kuchař), Marianne Stone, Charles Farrell (obchodník), Sally Adcock (Bertha), Anne Stallybrass, Paddy Ryan, Michael Cadman (chlapec), Hülya Babus, Lesley Anderson, Biddy Hearne, Diana Sawday, Andrew Burleigh, Gary Rich, Albert Wilkinson, Ismed Hassan

Countess Dracula (Hraběnka Dracula) je horor, který byl stvořen na základě legendy kolem "krvavé hraběnky" Alžběty Báthoryové. Režie se ujal Peter Sasdy. Původní hudbu složil Harry Robertson.

V 17. století v Maďarsku, hraběnka Alžběta Nádasdy zjistí, že její mladistvý vzhled může být dočasně obnoven, pokud se koupe v krvi mladých žen. Hraběnka využívá svého správce a milence, kapitána Dobiho, který ji pomáhá při únosu a vraždách bezpočtu místních dívek. Jako krytí pro své zločiny předstírá, že je její vlastní dcera. Plán se ale vymyká kontrole ve chvíli, kdy se její skutečná dcera Ilona vrací domů...

Les Lèvres rouges, (Daughters of Darkness)

23. února 2010 v 20:29 | About-bathory |  Filmy

Žánr: Horor / Erotický
Krajina původu: Itálie / Francie / Západní Německo
Rok výroby: 1971
Délka: 87 minut
Režie: Harry Kümmel
Produkce: Paul Coilet, Alain C. Guilleaume
Hudba: Francois de Roubaix
Hrají: Delphine Seyrig (hraběnka Bathory), John Karlen (Stefan), Danielle Ouimet (Valerie), Andrea Rau (Ilona Harczy), Paul Esser (recepční v hotelu), Georges Jamin (policista v penzi), Joris Collet (sluha), Fons Rademakers (matka)

Daughters of Darkness (ve Francii, Les Lèvres rouges, a v Belgii Le Rouge aux lèvres) je belgický horor, který režíroval Harry Kümmel. Jedná se o vysoce stylizovaný upírský erotický film, založený na gotické novele Carmilla, jejíž autorem je Joseph Sheridan le Fanu.

Nedávno ženatý mladý pár, Stefan (John Karlen) a Valerie (Daniele Ouimet), tráví líbánky v Grand Hotelu u belgického pobřeží. V hotelu je právě off-sezóna, a tak pár je v hotelu sám. Až jednou večer, když záhadná maďarská hraběnka Alžběta Báthoryová (Delphine Seyrig), přijíždí do hotelu se svojí sekretářkou Ilonou (Andrea Rau). Hraběnka se rychle stává posedlá novomanžely, a výsledná interakce čtyř lidí podlehne sadismu a vraždě ...Ceremonia sangrienta

23. února 2010 v 20:24 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: Itálie / Španělsko
Rok výroby: 1973
Délka: 102 minut
Režie: Jorge Grau
Hrají: Lucia Bosé (Erzebeth Bathory), Espartaco Santoni (Karl Ziemmer), Ewa Aulin (Marina), Ana Farra (Nodriza), Silvano Tranquilli (Médico), Lola Gaos (Carmilla), Enrique Vivó (Alcalde), María Vico (Maria Plojovitz), Ángel Menéndez (Magistrado), Adolfo Thous (Juez), Ismael García Romen (Capitán (as Ismael García-Romeu), Raquel Ortuño (Irina), Loreta Tovar (Sandra (as Dolores Tovar), Franca Grey (Nadja), Ghika (Inge)

Stárnoucí hraběnka zjistí, že krev může dočasně obnovit její mládí a krásu. Hraběnka se zamiluje do mladého vojáka, ale je nucena zabíjet znovu a znovu kvůli udržení své atraktivity a zabránit odhalení svého strašného tajemství...


Krvavá pani

23. února 2010 v 20:21 | About-bathory |  Filmy

Žánr: Animovaný / Drama
Krajina původu: Československo
Rok výroby: 1980
Délka: 77 minut
Režie: Viktor Kubal
Hrají: Jela Lukešová - vypravěčka

Animovaný film velikána slovenské filmové tvorby Viktora Kubala na motivy pověsti o čachtické hradní paní a jej hrozných zvycích. Dobře odpozorované prvky hororu spojené s přirozeným Kubalovým vztahem k parodii. Na pozadí romantického příběhu s prvky komiky a tragiky je zachycený věčný boj dobra se zlem.
Kultovní animovaný film vypráví příběh hraběnky Báthory. Na úpatí Malých Karpat, kde řeka Váh mohutní, se krčí malé městečko Čachtice. Nad městem ční Čachtický hrad, který je opředen hrůznými pověstmi. Žila zde největší vražedkyně všech dob, hraběnka Alžběta Báthory.
Celovečerní animovaný snímek z roku 1980, který získal řadu cen na významných světových festivalech.El retorno del hombre-lobo

23. února 2010 v 20:15 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: Španělsko
Rok výroby: 1981
Délka: 92 minut
Režie: Paul Nashy
Produkce: Modesto Pérez Redondo
Hrají: Paul Naschy (Waldemar Daninsky / Werewolf), Julia Saly (Countess Elisabeth Bathory), Silvia Aguilar (Erika), Azucena Hernández (Karen (as Azucena Hernandez), Beatriz Elorrieta (Mircaya), Rafael Hernández (Second graverobber (as Rafael Hernandez), Pepe Ruiz, (Second thief), Ricardo Palacios (First graverobber), Tito García (First thief (as Tito Garcia), David Rocha (Young bandit), Charly Bravo, Luis Barboo (Bandit), José Riesgo (as Jose Riesgo), Manuel Pereiro Ramón Centenero (as Ramon Centenero), Alexia Loreto (Victim in the stall besides her boyfriend), Mauro Ribera (as Mauro Rivera), José Cela (as Jose Cela), Pilar, Alcón Barbara (as Pilar Alcon), Narciso Ibáñez Menta The professor (as Narciso Ibañez Menta)

Za koupání v krvi panen byla před mnoha staletími popravena hraběnka Bathoryová a s ní též tajemný Waldemar Daninsky. Nyní se tři přítelkyně vydávají za velmi nebezpečným dobrodružstvím po jejich zmizelých stopách. Podaří se jim je vypátrat, aniž tuší, co vše jejich probuzením k životu způsobí...


The Mysterious Death of Nina Chereau (Záhadná smrt Niny Chereauové)

23. února 2010 v 20:10 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor / Drama
Krajina původu: USA
Rok výroby: 1988
Délka: 97 minut
Režie: Dennis Berry
Hrají: Maud Adams (Ariel Dubois), Scott Renderer (Martin), Alexandra Stewart (Suzanne), László Szabó (Marais), Charles Millot (Mathias), Françoise Brion (Mme Dumont), Dominique Pinon (Albert), Charles Frank (Gregor), Beatrice Conrad (Ošetřovatelka), Guy Di Rigo (hlídač), Isabelle Kloucowski (Marie), Marine Goy (dívka na kole), Gilles Fisseau (Reverdy), Luce Bekistan (prostitutka), Isabelle Marloz (prostitutka), Henri Bruzorio (muzikant), Roger Raymond (muzikant), Louis Beyler (inspektor), André Chaumeau

Motto: Nic není tak živé, jako kult smrti.

Mladý americký psychiatr Martin Bennett se v malém ústavu pro duševně choré ve Francii zamiluje do jedné ze svých pacientek, která byla obviněna z vraždy dospívající dívky. Martin nechce uvěřit, že by mohla spáchat odpornou vraždu, ze které je obviněna. Ale když mladá žena uteče a jede za ní, odhaluje hrozné tajemství...


Bloodbath

23. února 2010 v 20:04 | About-bathory |  Filmy

Žánr: Horor
Krajina původu: USA
Rok výroby: 1999
Délka: 80 minut
Režie: Dan Speaker, Kim Turney
Produkce: Donald H. Read, Kimberly A. Ray
Hrají: Susannah Devereux (Countess Bathory / Elizabeth Bartholomew), Dan Speaker (Maximillius Tscedronesciu / Max Zedron), Jennifer Patterson (Candi Cohen), Jan Bryant (Klara Bartok), Charles Currier (Guy Ferencz), Dana Fredsti (Maggie Donovan (as Dana Thomas), Anthony Martini (Tony Marten), Joey Pal (Chief McBain), Kathryn Cleasby (Tina), Debby Dodds (Miss Cluephone / Police Interviewee), Flame (Snake Dancer / Police Interviewee)

Dva detektivové z L.A. jsou přiřazeni k prošetření případů filmových hereček, které se objeví mrtvé anebo jen tak zmizí...


Bathory (2000)

23. února 2010 v 20:01 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: USA
Rok výroby: 2000
Režie: Brian Topping
Hrají: Ella Bowman (Washer Woman), Julie Dreyfus (Lady Katarina), Melissa Reneé Martin, Carole Ruggier (Anna Darvulia), Diane Witter (Elisabeth Bathory), Rayder Woods (Lord Philip Thurzo)

Nezávislá variace na dávnou pověst, kterou natočil v angličtině jako svůj režijní a scenáristický debut zvukař Brian Topping, má zajímavé obsazení. Milovnici krvavých koupelí si zahrála Diane Witterová, jež se mihla seriály Alias nebo Wanted, a Rayder Woods v roli Thurza už má za sebou i Draculu.


Tomb of the Werewolf (Hrob vlkodlaka)

23. února 2010 v 18:45 Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: USA
Rok výroby: 2004
Délka: 82 minut
Režie: Fred Olen Ray
Produkce: Donald H. Read, Kimberly A. Ray

V zájmu zachování svého mládí a své krásy Elizabeth Bathory uzavřela dohodu před mnoha lety se Satanem, který vyžaduje obětování mladých žen a koupaní v jejich krvi...

Hrají: Paul Naschy (Waldemar Daninsky), Jay Richardson (Richard Daninsky), Michelle Bauer (Elizabeth Bathory), Stephanie Bentley (Amanda / Eleanor Daninsky), Danielle Petty (Melanie (as Kennedy Johnston), Jacy Andrews (Christie), Beverly Lynne (Leslie), Leland Jay (Tony), Frankie Cullen (Steve), Don Donason, Brian Carrillo (Lucifer (as Scott Forsina), Evan Stone (vesničan), Monique Alexander (venkovská dívka), Randy Carter (lovec), Katy Adams, Jenna West

Melanie Charles, TV reportérka je poslána do Evropy, aby se setkala s Richardem Daninskym, potomkem Waldemara Daninskyho. Richard Daninsky zdědí hrad, kde může být skrytý poklad a bere s sebou televizní štáb reality show, který má dokumentovat jeho hledání. Když Melanie a její přítel, producent Tony Jones dorazí na hrad, ostatní členové - Christie, Leslie a Steve - tam už jsou, spolu s Daninskym a jeho hospodyní Elizabeth. Poslední osoba, která má přijít, je Amanda Collins, která má pomoci najít poklad.
Poté, co každý snědl večeři a odešli na spát, hospodyně Elizabeth odvede Richarda k rodinné hrobce, aby se mu ukázala něco nesmírně cenného - hrobku Waldemara Daninskyho. Richard touží najít stříbrnou dýku,která byla pohřbena s Waldemarem před mnoha lety...

Eternal

23. února 2010 v 18:35 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Thriller / Mysteriózní
Krajina původu: Kanada
Rok výroby: 2004
Délka: 107 minut
Režie: Federico Sanchez, Wilhelm Liebenberg

Detektiv Raymond Pope hledá svoji pohřešovanou ženu. Jeho žena je zabita na tajemném setkání. Vyšetřování ho dovede k bohatému panství záhadné Elizabeth Kane a její služebné Irině. Když se setká s Elizabeth, jeho život se obrátí naruby a on je obviněn z vraždy. Pod fascinujícím aristokratickým vystupováním Elizabeth se skrývá děsivé tajemství, které s ní sdílí její společnice Irina...

Hrají: Conrad Pla (Raymond Pope), Caroline Néron (Elizabeth Kane), Victoria Sanchez (Irina), Sarah Manninen, Ilona Elkin (Nancy), John Dunn-Hill (inspektor Thurzo), Nick Baillie (Cusack), Arthur Holden (Mr. Renaud), Kathleen Munroe (Connie), Romano Orzari (detektive Angie Manning), Yves Corbeil (kapitán Gérard), Liane Balaban (Lisa), Luke Bélanger, Joey Pla (Nathan), James A. Woods (Tom), Suzanna Lenir (Brenda), Justin Bradley (mladý basketbalista), Jennifer Morehouse (Helene), Ella (pianistka), Suzanne Jaquart (Vanessa), Genevieve Sabourin (sekretářka), Conchita Puglisi (servírka), Cristina Bertini (cikánka), Ted Rusoff (majitel knihkupectví), Francesco Loi (taxikář), Luca Sinigallia, Natacha Noël, Stephanie Dixon, Anna Ruben,Valérie Wiseman, Valentina Bordin, Maura Leone, Silvia Cohen, Manon Nadia Umbertelli, Juliana Kögler


Night Fangs

23. února 2010 v 18:28 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor / Thriller
Krajina původu: USA
Rok výroby: 2005
Délka: 98 minut
Režie: Ricardo Islas
Produkce: Ricardo Islas, Cyn Dulayová, Ernest Panos

Dva učitelé umění jsou posedlí věčným mládím. Nějak se jim podaří dostat k deníku Elizabeth Bathoryové. Brzy začnou cvičit krvavé rituály, které rozpoutávají peklo na zemi ...

Hrají: Kelso Ashby III (Mike), Giuliana Ayala (děvčátko), Janet Bass (Iloona Joo), Jessica Birk, Cyn Dulay (Lupe), Mark Edwards (Steve), Leslie Frank (Jennifer Sommers), Nancy Gonzalez (Cindy), Ruby Gonzalez (Amy), Ricardo Islas (profesor Nashy), Kate Jones, Chris Margetis (lovec), Marina Muzychenko (hraběnka Elizabeth Bathory), Yvonne Nieves (Naschyho přítelkyně), Tricia Noens, Katie O'Brien, Robert Pagan (Matt), Kenton K.V. Pennamen (Roderick), Erandy Romo, Jessica Valenzuela, John Vitiritti, Katrina Warner, Andrea N. Winters (Molly), Penny Zurbrigg


Demon's Claw

23. února 2010 v 18:26 | About-bathory |  Filmy

Žánr: Horor /erotický
Krajina původu: Česká republika
Rok výroby: 2006
Délka: 97 minut
Režie: Lloyd A. Simandl
Produkce: Michael Rogers, Anne Wallace
Hrají: Kira Reed (Elizabeth Bathory), James Lukson (bratr Jan), Eva Nemeth (Elena), Marie Vecková (Mary), Lucie Haluziková (Lara), John Comer (opat), Klára Hloušková (kuchařka), Vladimíra Kopelová (Klára), Edita Khainová, Eva Šustková (mladá dívka #1), Štěpánka Lexa (mladá dívka #2), Jana Lauerová (mladá dívka #3 ), Barbora Svobodová, Kateřina Fabian, Vladislav Havrlik (vesničan), Jindřich Vacin (vesničan), Thomas Havrila (strážce), Peter Macha (strážce), Mikulus Pitel (strážce), Jitka Pavlicek, Milan Furst, Petr Zaborec (voják z vesnice), Štěpán Pesek (voják z vesnice), Jan Werner (vyšetřovatel), Dušan Uldrych, Daniela Krhutová, Karel Basak, Markéta Frank, Martina Kasel, Renata Smrčková, Karel Hartl, Vladimír Pasak, Petr Brožek, Karel Kroupa, Petr Dočkal, Jindřich Holeček

Skupina žen při návštěvě hradu, kde studovala historii šílené šlechtičny ze středověku, je přenesena zpět v čase do doupěte zla šílené šlechtičny, kde se z nic stávají nové služebné a musí snášet hraběnčiny manýry...


Stay Alive

23. února 2010 v 17:37 Filmy
Žánr: Horor / Thriller
Krajina původu: USA
Rok výroby: 2006
Délka: 85 minut
Režie: William Brent Bell
Hrají: Jon Foster (Hutch), Samaire Amstrong (Abigail), Frankie Muniz (Swink), Jimmi Simpson (Phineus), Wendell Pierce (detektiv Thibodeaux), Milo Ventimiglia (Loomis Crowley), Sophia Bush (October), Adam Goldberg (Miller Banks), Billy Slaughter (Rex), Nicole Oppermann (Sarah), Monica Monica (Mrs. Crowley), Rio Hackford (detektiv King), Billy Louviere (Fidget), J. Richey Nash (mladý Rookie), Maria Kalinina (Hraběnka), Lauren Lorbecka (Emma), Veronica Mosgrove (reportérka)

Fanoušci videoher se mohou radovat, do obchodů totiž právě míří žhavá novinka na trhu, velice zajímavá hra jménem Alive Stay. Brzy však hráči začnou přicházet na to, že s jejich novým přírůstkem ve sbírce není něco v pořádku, protože příběh ze hry se jim začíná pomalu spojovat s tím životním. Stačí udělat jeden chybný krok, špatně navést herního hrdinu a váš život skončil, jenže v tu chvíli, kdy si tuto skutečnost uvědomíte je již pozdě...


Metamorphosis

23. února 2010 v 17:31 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor / Thriller
Krajina původu: Německo / Maďarsko/ Velká Británie / Rakousko
Rok výroby: 2007
Délka: 105 minut
Režie: Jenö Hodi
Hrají: Christopher Lambert (Constantine), Corey Sevier (Keith), Irena A. Hoffman (Elizabeth), Adél Kováts (Elizabeth Bathory), Charlie Hollway (J.J.), Jennifer Higham (Kim), András Kern (Brother Alexis), Florentine Lahme (Sabine), Zolee Ganxsta (Igor), Anja Kruse (Sister Catherine), Gábor Koncz (Hrabě Thurzo), Lukács Bicskey (Tough Local), Gyözö Szabó (Priest), Jenö Hodi (Crater Faced Man), Vilmos Kolba (Monastery Monk)

V sedmnáctém století, zatímco Maďarsko bojuje proti Turkům, je v malé vesničce v Karpatech obviněna hraběnka Alžběta Bathory z pití a koupání v panenské krvi dívek. Hrabě Thurzo uvězní hraběnku ve věži kláštera. V současnosti Keith píše knihu o hraběnce Alžbětě Báthoryové a cestuje přes Maďarsko se svými přáteli, Kim a J.J., a zkoumá hraběnčin život. Zatímco se snaží najít klášter, potkává krásnou a svůdnou Elizabeth, která odvede trojici na místo...


Blood Scarab

23. února 2010 v 17:26 | About-bathory |  Filmy
Žánr: Horor
Krajina původu: USA
Rok výroby: 2007
Režie: Donald F. Glut
Produkce: Jackeline Olivierová, Rock Riddle
Hudba: Terry Huud

Za pomoci egyptské mumie a věčného sluhy, již nežijícího muže, vdova po hraběti Drákulovi (Monique Parent) uzavírá pakt s antickou egyptskou bohyní. Ta ji má dát zářivou krásu a věčné mládí. Je tu však jedna podmínka - vdova musí pro ni obětovat tři panny....

Hrají: Monique Parentová (Countess Elizabeth Bathory), Brinke Stevensová (Professor Foran), Jackeline Olivierová (Elana), R.A. Mihailoff (Dungeon Master), Mary Votavaová (Lucia), Natasha Diakova (Mina), Donald F. Glut (pan Sarno), Alisa Robinson (Serving Wench), Oliver Rayon (Video Store zákazník), Delpano Wills (Nubian Guard), Cindy Pucciová (Tanya), Del Howison (Renfield), Christina Morrisová (Samantha), Tony Clay (Dracula), Rock Riddle (Rude Wrestler), Edward L. Plumb (Mummy Scavenger), Michael Gavino (Video Store zákazník), Buddy Friedman (Embalmer), Lamik Blake (Nubian Guard), Kent Vaughan (Museum Personnel)